Osallistava arvokeskustelu

Organisaatiot tarvitsevat tarkoituksen. Tarkoituksen ymmärtäminen sitouttaa työntekijät yhteiseen tulevaisuuteen.

Vibemetrics luo turvallisen ja luottamusta kasvattavan tavan osallistua yhteisön arvokeskusteluun.

Arvokeskustelun askeleet