Vibemetricsin vaikutukset yritykseesi

Enemmän tietoa päätöksentekoon

Yritysten menestyminen on yhä enemmän kiinni nopeista ja oikeista liiketoimintaan liittyvistä päätöksistä. Lue lisää...

Kilpailukyky paranee

Kilpailukyky perustuu yrityksen kykyyn reagoida markkinatilanteeseen ja kehittää toimintaansa. Lue lisää...

Parempaa asiakaspalvelua

Asiakaspalvelun tehtävä on tehdä asiakas onnelliseksi. Lue lisää...

Esimiestyön tuottavuus kasvaa

Esimiehet ratkovat alaisten pieniä ongelmia päivittäin, mutta tämä työ jää usein piiloon. Lue lisää...

Sairauspoissaolot vähenevät

Vibemetrics kasvattaa yrityksen sisäistä läpinäkyvyyttä ja luottamuksen ilmapiiriä. Lue lisää...

Yhteisöllisyys kasvaa

Palvelu ohjaa työntekijöitä vetämään yhtä köyttä. Yhdessä olemme enemmän.

Arjen työhön luottamusta ja läpinäkyvyyttä

Mitä Vibemetrics tarkoittaa

Johtajalle

Vibemetrics tuo johtajalle mahdollisuuden tehdä parempia päätöksiä ja hyödyntää organisaation kaikkia voimavaroja liiketoiminnan kehittämisessä.

Parempia päätöksiä ja kilpailukykyä

Palvelu tuo nelinkertaisen määrän tietoa ideoista ja signaaleista organisaation sisältä. Tieto käsitellään yhdessä järjestelmällisen prosessin kautta, näin johtaja saa enemmän tietoa päätöksiensä tueksi. Fiilistiedon joukossa on myös ideoita, joilla voidaan parantaa organisaation prosesseja tai jopa jalostaa niistä uusia innovaatioita.

Mielenrauha henkilöstöasioista

"Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Työntekijät ensin, asiakkaat sitten." – Vastaavia lauseita kuullaan usein, mutta kuinka usein henkilöstön hyvinvointi on oikeasti yhdistetty liiketoiminnan tuloksiin?

Mielenrauha saavutetaan luottamuksesta ja yhteisistä tavoitteista. Vibemetricsin avulla esimiehet ja työntekijät voivat rakentaa yhteistä tavoitetta. Palvelu suuntaa johtamista ja esimiestyötä työntekijöiden aktiiviseen kuunteluun. Nopea reagointi Vibemetricsin kautta pinnalle nouseviin asioihin kasvattaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ja luottamusta organisaatioon. Johtajalle tämä tarkoittaa mielenrauhaa, koska kuuntelu on rakennettu työnteon sisälle.

Yhdistä asiakaskokemus henkilöstökokemukseen

Henkilöstön hyvinvointi on suoraan yhteydessä asiakaspalveluun. Tätä riippuvaisuussuhdetta on ollut vaikeata mitata, koska henkilöstöä on mitattu kerran vuodessa työtyytyväisyyskyselyillä. Vibemetrics kasvattaa työntekijöiden vaikutusvaltaa ja lisää yhteisöllisyyttä. Tämä vaikuttaa suoraan työntekijöiden motivaatioon ja sitä kautta myös asiakaskokemukseen.

Haluatko kuulla lisää? Kerro yhteystietosi, niin lähetämme sinulle lisätietoa.

Työntekijälle

Työntekijät ensin, asiakkaat sitten. Vibemetricsillä voit anonyymisti kertoa fiiliksesi ja antaa palautetta työn arjesta.

Miten Vibemetrics toimii

Voit kertoa fiiliksesi ja syyt niille milloin haluat. Organisaatio sopii yhteiset käytännöt fiilisten kuunteluun ja asioihin reagointiin. Tiedät miten muut tiimissäsi tai organisaatiossasi voivat juuri nyt. Voit vaikuttaa asioihin kertomalla fiiliksestäsi ja ideoistasi.

Kasvattaa luottamusta ja läpinäkyvyyttä

Palvelun käyttö antaa yritykselle mahdollisuuden luoda uutta kasvua kuuntelemalla työntekijöitänsä. Työntekijöitä kuuntelemalla työpaikalta voi tunnistaa ne arkiset asiat, joiden avulla yrityksen palvelua voi parantaa. Johto osoittaa palvelun avulla myös luottavansa työntekijöihinsä. Jokainen työntekijä voi omalla asenteellaan vaikuttaa siihen, kuinka hyvin yritys menestyy.

Menestytään yhdessä

Miltä kuulostaisi, jos näkisit miten koko yritys voi juuri nyt tai miten sinun tiimisi voi? Kiinnostuminen muiden tunteista ja näkemyksistä kuuluu yhteisön toimintaan, vaikka joskus ymmärrys voi olla myös raskasta. Yhteisönä toimiminen ja yhteiset tavoitteet kuitenkin vievät yrityksen menestykseen.

Haluatko kuulla lisää? Kerro yhteystietosi, niin lähetämme sinulle lisätietoa.

Esimiehelle

Vibemetrics vähentää esimiehen työtaakkaa, sillä se jakaa vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista ja liittää kuuntelun osaksi normaalia työntekoa.

Miten palvelu toimii

Vibemetrcs on ratkaisu, jolla henkilöstön reaaliaikaista fiilistä voi mitata. Henkilöstön hyvinvoinnin merkitys voidaan todistaa ja yhdistää liiketoimintamittareihin ja rahaan. Mittaaminen on yksinkertaista, eikä palvelun käyttö vaadi henkilöstön kouluttamista. Työntekijät kertovat fiiliksensä ja syyt niille juuri silloin kuin itse haluavat.

Tulokset ovat tarkasteltavissa organisaatiorakenteen mukaisesti ja reaaliaikaisesti. Palvelu on anonyymi ja toimii kaikissa laitteissa.

Ei enää puun ja kuoren välissä

Vibemetrics parantaa esimiestyön onnistumisen mahdollisuuksia. Se toimii tehokkaana tiedon kerääjänä hyvässä ja pahassa. Esimies voi huolehtia, että työntekijät pystyvät keskittymään työhönsä ja helpottaa omaa työkuormaansa. Sen avulla esimies voi todistaa tekemänsä työn kaikille näkyvinä toimenpiteinä ja ohjata palautteet oikeaan osoitteeseen.

Itseohjautuvuus ja asenne kuntoon

Vapaus ja vastuu tekevät työstä motivoivampaa. Palvelun käyttö ohjaa siihen, että muutosten tekeminen ei ole pelkästään esimiehen työtä – kaikki voivat tehdä muutoksia.

Haluatko kuulla lisää? Kerro yhteystietosi, niin lähetämme sinulle lisätietoa.

Henkilöstöjohtajalle

Henkilöstöjohtajan näkökulmasta Vibemetrics liittää reaaliaikaisen henkilöstökokemuksen muihin liiketoiminnan mittareihin. Työtyytyväisyyskyselyt tai pulssikyselyt eivät ratkaise asiaa, koska ne ovat kertaluonteisia.

Miten palvelu toimii

Vibemetrics-palvelu mittaa henkilöstön reaaliaikaista fiilistä jatkuvalla mallilla. Kun käyttöön otetaan palvelua tukevat toimintamallit, se mahdollistaa reaaliaikaisen henkilöstökokemuksen hyödyntämisen asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Parempia päätöksiä

Vibemetrics tuo näkyviksi työntekoon ja työhyvinvointiin tehdyt toimenpiteet. Tiimien reagointinopeutta ja asioihin tarttumista voidaan seurata reaaliaikaisesti ja hyödyntää yhtenä liiketoiminnan mittarina. Tällä mallilla toimittaessa, myös esimies voi todistaa hyvin tehdyn työn.

Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta Vibemetricsillä voi tukea valmentavaa esimiestyötä. Se konkretisoi henkilöstössä piilevän potentiaalin, kun esimerkiksi kehitysideat saadaan tätä kautta talteen ja edelleen innovointiprosessiin. Henkilöstö ei ole kustannuserä, vaan yrityksen menestyksen rakentaja.

Sairauspoissaolot vähenevät

Sairauspoissaoloja voidaan järjestelmällisesti vähentää luomalla organisaatioon läpinäkyvyyttä ja luottamuksen ilmapiiriä. Viesti on selkeä: Yritys luottaa työntekijöihin ja työntekijä on reilu yritykselle. Tällä on tutkitusti suora vaikutus sairauspoissaoloihin.

Haluatko kuulla lisää? Kerro yhteystietosi, niin lähetämme sinulle lisätietoa.

Myyntijohtajalle

Yrityksen maine ja parhaat työntekijät ovat avain menestykseen. Työntekijöille pitää luoda ympäristö, jossa he viihtyvät.

Motivoi työntekijöitä ja paranna asiakaspalvelua

Motivointi on vaikea laji, koska kyse on pitkälti tunteista. Vibemetrics ratkaisee tämän ongelman juurruttamalla yritykseen uusia toimintamalleja. Työntekijöitä kuunnellaan, asioihin reagoidaan ja tulokset ovat liitettävissä liiketoimintamittareihin, kuten myyntiin. Kun työntekijöitä aktiivisesti kuunnellaan ja asioihin järjestelmällisesti reagoidaan, saavat työntekijät mahdollisuuden vaikuttaa asioihin konkreettisesti. Se kasvattaa heidän motivaatiotaan ja luottamusta yritystä kohtaan.

Yhdistä henkilöstökokemus asiakaskokemukseen

Vibemetrics yhdistää reaaliaikaisen henkilöstökokemuksen asiakaskokemukseen. Molempia voidaan tehdä samalla palvelulla tai käyttää useampia järjestelmiä. Pääasia on, että asiakaskokemuksen muutoksen mittaamiseen on nyt reaaliaikaista tietoa. Mitä se tarkoittaa asiakaskokemukselle? Järjestelmällinen asiakaskokemuksen kehittäminen saa aivan uuden reagointinopeuden. Se tuo yrityksille aivan uuden kilpailukyvyn!

Maine ja luottamus, menestyksen peruspilarit

Asiakkaiden luottamus on edellytys kaupankäynnille. Työntekijöiden asenne ja motivaatio vaikuttavat yrityksen maineeseen. Näissä on kyse luottamuksesta, reiluudesta ja läpinäkyvyydestä. Myyntiä on mukava tehdä, kun asiakas näkee kuinka hyvin työntekijät tässä yrityksessä voivat.

Haluatko kuulla lisää? Kerro yhteystietosi, niin lähetämme sinulle lisätietoa.

Miten Vibemetrics toimii

 • Kerro miltä tuntuu ja kuvaile miksi Vibemetrics antaa työntekijöille tärkeän mahdollisuuden vaikuttaa, anonyymisti. Organisaatio sopii yhteisestä toimintamallista aiheiden käsittelyyn.
 • Näe tunteiden virta reaaliajassa Näet joko tiimisi tai organisaatiosi fiilisvirran. Voit reagoida muiden tunteisiin tai painottaa niiden tärkeyttä.
 • Muutoksia voidaan tehdä ja ne saadaan näkyviksi kaikille Johdon yhteys työntekijöihin paranee ja heidän voimavaransa saadaan paremmin yrityksen käyttöön.
Vibemetrics tiimit v2

Vibemetricsiä voi käyttää:

Fiilismittari osana intranetiä.
osana intranetiä
Fiilismittari kokouskäytössä tabletilla.
tabletilla
Fiilismittari toimii myös puhelimessa.
älypuhelimella

Näe muutokset reaaliajassa. Reagoi nopeasti.

Fiilisvirta graafi

Tapahtumien mittaus

Oletko järjestemässä seminaaria tai tapahtumaa ja haluaisit saada osallistujilta palautetta ja mitata tunnelmia jo tilaisuuden aikana? Katso lisätietoja ja hinnastomme täältä.

Vibejaatelo

Integraatiot

Liitä palvelu osaksi intranetiäsi tai kokeile valmiita integraatioita.

Meihin luottavat jo muun muassa seuraavat organisaatiot

“Loistava yhteistyökumppani. Heidän kanssaan on helppo tehdä yhteistyötä ja asiakasta kuunnellaan. Tekijät ovat innostuneita ja motivoivat meitä sekä miettivät meidän näkökulmastamme kehityssuunnitelmia.”

- Riitta Karvinen, yksikönjohtaja, Palvelukeskus Helsinki

Hinnasto

Perus

Suositeltu vaihtoehto pienille organisaatioille ja tiimeille

2€ / hlö / kk

 • Mittaa tunteita
 • Reaaliaikainen tulosnäkymä
 • Toimii mobiilissa
 • Turvallinen ja anonyymi
 • Lataa tietosi ulos
 • Integroi APIn avulla
 • Rajaton määrä mittauksia
 • Rajaton määrä tiimejä
 • Rajaton määrä kampanjoita
 • Erinomainen tuki
 • Rajaton hierarkia
 • Monikäyttäjä- hallinta
Tilaa perus

Pro

Suositeltu vaihtoehto keskisuurille organisaatioille

3€ / hlö / kk

 • Mittaa tunteita
 • Reaaliaikainen tulosnäkymä
 • Toimii mobiilissa
 • Turvallinen ja anonyymi
 • Lataa tietosi ulos
 • Integroi APIn avulla
 • Rajaton määrä mittauksia
 • Rajaton määrä tiimejä
 • Rajaton määrä kampanjoita
 • Erinomainen tuki
 • Rajaton hierarkia
 • Monikäyttäjä- hallinta
Tilaa pro

Enterprise

Suositeltu vaihtoehto suuremmille organisaatioille (200+ henkilöä)

Kysy!

 • Mittaa tunteita
 • Reaaliaikainen tulosnäkymä
 • Toimii mobiilissa
 • Turvallinen ja anonyymi
 • Lataa tietosi ulos
 • Integroi APIn avulla
 • Rajaton määrä mittauksia
 • Rajaton määrä tiimejä
 • Rajaton määrä kampanjoita
 • Erinomainen tuki
 • Rajaton hierarkia
 • Monikäyttäjä- hallinta
Ota yhteyttä

Ota Yhteyttä

Yhteystietosi